top of page

Normen & certificaten

De onderstaande normen en certificaten zijn relevant in het kader van duurzame mobiliteit.

 

Klik op de titel van een norm voor meer informatie (opent nieuw tabblad).

BMWT Duurzame Bedrijfsvoering
 • Geschikt voor leden van BMWT

 • Gericht op de leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel

 • Aandacht voor onder andere CO2 voetafdruk, uitdragen van inspanningen en het opstellen van ambities

BREAAM In Use
 • Bedoeld om utiliteitsgebouwen te verduurzamen, maar met specifieke aandacht voor "transport" - dit gaat om zaken als voorzieningen voor fietsers, nabijheid openbaar vervoer, alternatieven vervoer en beperken parkeren.

CO2 prestatieladder
 • Bedoeld als instrument in aanbestedingen om aan te kunnen geven hoe het bedrijf aan de slag is met CO2 reductie en duurzaamheid

 • Mogelijkheid om per project te rapporteren, maar ook op bedrijfsniveau

 • Aandacht voor CO2 administratie, maatregelen, ambities en borging in de bedrijfsvoering

EarthCheck
 • Gericht op de reisbranche

 • Benchmarking voor reizen en toerisme

 • Aandacht voor CO2 voetafdruk, de Sustainability Goals van de UN, circulaire economy en afval

Erkend Duurzaam
 • Geschikt voor garages en andere mobiliteitsaanbieders

 • Aandacht voor CO2 voetafdruk, continue verbeteren, ISO 26000 en besparen

GreenGlobe
 • Duurzaam toerisme certificering

 • Aandacht voor management, sociaal economische impact, cultuur en milieu

Global Reporting Initiative (GRI)
 • Zeer uitgebreide en volledige standaard voor het rapporteren over people, planet, profit

 • Algemeen toepasbare standaarden en branche afhankelijke standaarden beschikbaar

 • Aandacht voor alle onderdelen, dus energie, water, afval, slavernij, werkomstandigheden, discriminatie etcetera.

ISO 14001
 • Bedoeld als instrument voor milieumanagement

 • Verbeteren van de milieuprestaties, gaat dus ook over emissies naar de lucht van processen

ISO 26000
 • Bedoeld als instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Geeft handvatten om dit concreet te maken

 • Aandacht voor onderdelen als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en eerlijk zaken doen

Lean & Green
 • CO2 reductie voor verladers en logistiek dienstverleners

 • Gericht op het samenwerken, delen van kennis en het inzetten van maatregelen

 • Gebaseerd op concrete CO2 reductie

Milieuplatform Zorg
 • Geschikt voor zorgorganisaties

 • Aandacht voor onderdelen als vervoer, communicatie, voeding en afval

 • Veel informatie beschikbaar

MVO prestatieladder
 • Bedoeld als certificatienorm voor het implementeren van ISO 26000 maar ook stakeholdermanagement en de GRI

 • Aandacht voor het rapporteren over people, planet, profit

 • Ook toe te passen als inkoopcriterium

bottom of page