top of page

Over het kompas

Het Mobiliteitskompas is een initiatief vanuit de Klimaattafel Mobiliteit van het Rotterdams Klimaatakkoord. 

In deze video leggen we uit hoe Het Mobiliteitskomps u helpt op weg naar duurzame mobiliteit

Rotterdams klimaatakkoord

In 2019 stelden meer dan 100 Rotterdamse bedrijven, instellingen en overheden gezamenlijk het Rotterdams Klimaatakkoord op. Doel van dit akkoord is: het verbinden van partijen om samen te werken aan de Rotterdamse Klimaatdoelstellingen:

  • Binnen vier jaar een trendbreuk bewerkstelligen in de CO2-uitstoot

  • Van een jaarlijkse stijging naar een scherpe daling (de dalende trend is inmiddels ingezet!)

  • Een daling van de CO2-uitstoot in 2030 met 49,6% procent ten opzichte van 1990

Het Rotterdams Klimaatakkoord bestaat uit vijf (inmiddels zes) klimaattafels die in 2019 gezamenlijk 49 klimaatdeals (inmiddels al meer dan 50) hebben gesloten met concrete maatregelen die bijdragen aan die klimaatdoelstellingen. Daarnaast draagt het akkoord ook bij aan de overige duurzaamheidsdoelstellingen van Rotterdam en werken we aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam.

Klimaattafel Mobiliteit

Het doel van de klimaattafel Mobiliteit is een gezonde, inclusieve en betaalbare mobiliteit. Dit betekent een stad waarin de lucht schoon is en waarin de CO2-uitstoot van verkeer is gehalveerd. Dit kan door het fietsen, lopen en openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en fossiele mobiliteit te vervangen door elektrische (deel-)mobiliteit.

 

In Rotterdam is het merendeel van de autokilometers werk-gerelateerd. Met Rotterdamse bedrijven wil de tafel afspreken de CO2-uitstoot van de mobiliteit van werknemers te halveren in 2030 en in 2050 helemaal CO2-neutraal te reizen.

Gebiedsmanagers duurzame mobiliteit

In de aangesloten gebieden zijn gebiedsmanagers actief om bedrijven te ondersteunen richting duurzame mobiliteit. Of het nou gaat om advies, het koppelen van bedrijven onderling of aan aanbieders of instanties. De gebiedsmanager duurzame mobiliteit kan u er mee helpen!

Niels VCCR onbewerkt.jpg

's-Gravelandse Polder

Niels Verduijn

06 8161 6133

Niels VCCR onbewerkt.jpg

Hordijk

Henk Kosse

06 4642 2410

Niels VCCR onbewerkt.jpg

Rotterdam Central District

Leontine Oerlemans

06 4460 8321

Niels VCCR onbewerkt.jpg

Alexanderknoop en De Pothof

Mark Smit

06 1429 4696

Niels VCCR onbewerkt.jpg

Maasvlakte / Europoort

Alex Nugteren

06 2378 5064

Niels VCCR onbewerkt.jpg

Schiebroek en Ommoord

Edwin Markus

06 5373 8703

Niels VCCR onbewerkt.jpg

Botlek / Vondelingenplaat

Aral Voskamp

06 5123 9123

Niels VCCR onbewerkt.jpg

MerweVierhavens en Waal- en Eemhaven

Dagmar vd Schraaf

06 3832 7634

Niels VCCR onbewerkt.jpg

Spaanse Polder / Noord-West en Centrum / Blaak

Dennis Houkes

06 2289 6440

Gebiedsman
bottom of page