top of page

Over het kompas

Het Mobiliteitskompas is een initiatief vanuit de Klimaattafel Mobiliteit van het Rotterdams Klimaatakkoord. 

In deze video leggen we uit hoe Het Mobiliteitskomps u helpt op weg naar duurzame mobiliteit

Rotterdams klimaatakkoord

In 2019 stelden meer dan 100 Rotterdamse bedrijven, instellingen en overheden gezamenlijk het Rotterdams Klimaatakkoord op. Doel van dit akkoord is: het verbinden van partijen om samen te werken aan de Rotterdamse Klimaatdoelstellingen:

  • Binnen vier jaar een trendbreuk bewerkstelligen in de CO2-uitstoot

  • Van een jaarlijkse stijging naar een scherpe daling (de dalende trend is inmiddels ingezet!)

  • Een daling van de CO2-uitstoot in 2030 met 49,6% procent ten opzichte van 1990

Het Rotterdams Klimaatakkoord bestaat uit vijf (inmiddels zes) klimaattafels die in 2019 gezamenlijk 49 klimaatdeals (inmiddels al meer dan 50) hebben gesloten met concrete maatregelen die bijdragen aan die klimaatdoelstellingen. Daarnaast draagt het akkoord ook bij aan de overige duurzaamheidsdoelstellingen van Rotterdam en werken we aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam.

Klimaattafel Mobiliteit

Het doel van de klimaattafel Mobiliteit is een gezonde, inclusieve en betaalbare mobiliteit. Dit betekent een stad waarin de lucht schoon is en waarin de CO2-uitstoot van verkeer is gehalveerd. Dit kan door het fietsen, lopen en openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en fossiele mobiliteit te vervangen door elektrische (deel-)mobiliteit.

 

In Rotterdam is het merendeel van de autokilometers werk-gerelateerd. Met Rotterdamse bedrijven wil de tafel afspreken de CO2-uitstoot van de mobiliteit van werknemers te halveren in 2030 en in 2050 helemaal CO2-neutraal te reizen.

bottom of page