top of page

Ik wil...

...een flexibele reisregeling voor mijn medewerkers

De tijd dat we iedere dag van 9 tot 5 op kantoor moeten zijn is voorbij. Dit heeft meerdere voordelen. Medewerkers kunnen door het indelen van hun eigen tijd kostbare tijd besparen en files vermijden. Werken medewerkers thuis? Dan zijn ze helemaal geen reistijd kwijt. En, omdat een reis minder gemaakt wordt is dat direct ook beter voor het milieu.


Met een flexibele werk- en reisregeling kunt u uw werknemers hun reisgedrag zelf laten invullen.

Colorful Houses
Hand_beide.png

Deze oplossingen kunt u zelf toepassen of samenwerken met andere ondernemers

Lees hieronder hoe u deze oplossing in uw onderneming door kunt voeren. Heeft u vragen, stel ze in de LinkedIn-groep Duurzame Mobiliteit 

of neem contact op met de gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit.

Wat levert deze oplossing u op?

Een flexibele reisregeling biedt kansen om het woon-werkverkeer te verduurzamen, maakt u een aantrekkelijk werkgever en kan voor minder administratie zorgen.

Duurzaamheid

 • Een flexibele werk- en reisregeling biedt verschillende kansen om het woon-werkverkeer te verduurzamen.

 • Thuiswerkende medewerkers hebben nul uitstoot.

 • Medewerkers kunnen flexibel gebruik maken van ov en deelvervoer, dat is (vaak) minder milieubelastend dan autorijden.

 • Reizen buiten de spits bespaart reistijd én uitstoot.

 • Fietsende medewerkers kunnen net even dat buitje afwachten of thuiswerken bij slecht weer.


Aantrekkelijk werkgeverschap

 • U geeft uw medewerkers de keuzevrijheid om zelf de optimale reis te kiezen.

 • Het kiezen van de eigen werktijden geeft uw medewerkers meer autonomie en mogelijkheden om werk en privé te combineren.


Voor uzelf als ondernemer

 • Aanbieders van flexibele reisregelingen kunnen de administratie en verwerking van reiskosten en -declaraties van u overnemen.

Deze oplossing is iets voor u als:

Uw medewerkers zelf hun werktijden kunnen kiezen en uw bedrijf te bereiken is met verschillende vervoermiddelen.

 • Uw medewerkers zijn in staat om thuis te werken en hun werkzaamheden zelfstandig te plannen.

 • Uw onderneming is met het ov of met een ketenreis (bv. fietsen vanaf een station) te bereiken.

 • Uw onderneming valt binnen het werkgebied van deelvervoer (zo niet, check onze oplossing deelvervoer).Deze oplossing is minder geschikt voor:

 • Ondernemingen waar in (24-uurs) shifts wordt gewerkt en men gebonden is aan vaste werktijden.

 • Ondernemingen die slecht bereikbaar zijn met OV en buiten het werkgebied van deeldiensten vallen.

 • Ondernemingen waarbij veel gewerkt wordt op momenten dat het OV en deeldiensten niet beschikbaar zijn.

Aan de slag!

U kunt dit zelf organiseren, maar er zijn ook diverse (commerciële) aanbieders van flexibele reisregelingen die u hiermee kunnen helpen.

Wie?

Een flexibele werk- en reisregeling wordt onderdeel van uw HR-beleid en heeft invloed op de financiële afhandeling van reiskosten, daarom is het belangrijk dat de volgende rollen binnen uw onderneming worden aangehaakt:

 • HR-verantwoordelijke

 • OR / personeelsvertegenwoordiging

 • Financiële administratie

 • Accountant / belastingadviseur


Wat?

Er zijn in hoofdlijnen drie dingen die u als werkgever kunt doen om flexibel werken en reizen mogelijk te maken:


 1. voldoende voorzieningen aan te bieden, denk aan toegang tot uw netwerk vanaf een andere locatie dan uw kantoor, hulpmiddelen voor vergaderen op afstand, toegang tot gedeelde kantoorfaciliteiten, etc.;

 2. uw beleid aan te passen zodanig dat flexibel werken ondersteund wordt. Het zal dan vaak niet zozeer gaan om aanpassing in uw mobiliteitsbeleid als wel om het maken van afspraken hoe uw medewerkers met elkaar omgaan, hoe managers hun medewerkers aansturen, etc.;

 3. in te zetten op gedragsverandering, omdat flexibel werken vraagt om een andere manier van met elkaar omgaan, om een andere werkcultuur.


Hoe?

 • Stel een verantwoordelijke aan vanuit de eigen onderneming die aan de slag gaat met dit onderwerp.

 • De regeling moet fiscaal onderbouwd worden.

 • HR-medewerkers moeten geïnstrueerd worden.

 • De regeling moet vastgelegd worden in de arbeidsovereenkomst.

 • Voor flexibele reisregelingen zijn meerdere commerciële aanbieders beschikbaar, de juiste aanbieders moeten geselecteerd worden.

Zo maakt u dit tot een succes:

Laat uw medewerkers tips en tricks delen en stimuleer duurzame reisopties.

 • Laat uw werknemers van elkaar leren door tips en tricks te delen. Uw kunt uw tips ook delen in de LinkedIn-groep Duurzame Mobiliteit!


 • Uw kunt duurzaam reizen stimuleren door de keuze voor duurzamere reisopties te stimuleren, dat kan op verschillende manieren:

 • Differentieer in vergoeding van reiskosten

 • Geef uw werknemers een (verhandelbaar) maximum co2-budget

 • Maak er een competitie van, wie kan het duurzaamst reizen per km


De gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit denkt hier graag met u over mee!

We zijn erg benieuwd wat u van deze oplossing vindt en of u van plan bent om ermee aan de slag te gaan. Laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met uw gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit!

Voorbeeldprojecten van deze oplossing

Ronald McDonald

Mobiliteitskaart voor flexibel reizen door werknemers

Rotterdam Centrum

Gezondheidszorg

bottom of page