top of page

Ik wil...

...inzicht in de uitstoot van mijn mobiliteit

Op het moment dat u met duurzame mobiliteit aan de slag wil, is het belangrijk goed te weten waar te beginnen. Het is maar helemaal de vraag wat de meeste zoden aan de dijk zet. Daarom is het goed de uitstoot van de mobiliteit inzichtelijk te hebben. Er zijn daarbinnen meerdere categorieën te onderscheiden:

 • Uitstoot van de auto’s van de zaak/de leaseauto’s

 • Uitstoot van bestelbussen van de zaak

 • Uitstoot van de woon-werkverkeer en zakelijke ritten die medewerkers maken (zeker wanneer u meer dan 100 medewerkers heeft*)

 

Natuurlijk zijn ook vrachtwagens en materieel interessant, maar voor het onderdeel duurzame mobiliteit richten we ons in dit kompas op personenmobiliteit. Natuurlijk zijn in dezelfde lijn ook deze categorieën inzichtelijk te maken.


De uitstoot van mobiliteit is iets dat elke onderneming voor zichzelf moet bepalen. Het kan wel helpen om dit met andere ondernemers op te pakken om van elkaar te leren.


* Organisaties met 100 medewerkers of meer worden waarschijnlijk vanaf 2023 verplicht om deze gegevens te verzamelen.

Colorful Houses
Hand_beide.png

Deze oplossingen kunt u zelf toepassen of samenwerken met andere ondernemers

Lees hieronder hoe u deze oplossing in uw onderneming door kunt voeren. Heeft u vragen, stel ze in de LinkedIn-groep Duurzame Mobiliteit 

of neem contact op met de gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit.

Wat levert deze oplossing u op?

Door het uitvoeren van een uitstootanalyse krijgt u inzicht in waar de uitstoot van uw mobiliteit door veroorzaakt wordt. U kunt vervolgens aan de slag om deze uitstoot te verminderen.

Duurzaamheid

 • Door inzicht te krijgen in de uitstoot van het huidige wagenpark krijgt u handvaten om de ergste veroorzakers van uitstoot aan te pakken. U kunt zo geleidelijk werken aan het verminderen van uitstoot.

 

Voor uzelf als ondernemer

 • Onzuinige en dus vervuilende voertuigen kosten meer aan brandstof. Door inzicht te krijgen in het verbruik en uitstoot van uw wagenpark kunt u onderbouwde keuzes maken voor het vervangen of aanpassen van voertuigen. Zo kan niet alleen uitstoot maar kunnen ook kosten worden bespaard.

Deze oplossing is iets voor u als:

U of uw medewerkers gebruik maken van diesel of benzinewagens.

 • Dit geld zowel voor woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen.

 

Deze oplossing is minder geschikt voor:

 • Ondernemingen waar alle werknemers al met duurzame vervoermiddelen (lopen, fietsen, ov, elektrische voertuigen) reizen.

Aan de slag!

Verzamel de gegevens om een uitstootanalyse te doen. Hier zijn verschillende online tools voor beschikbaar.

Wie?

Bij het analyseren van de huidige mobiliteit en bijbehorende uitstoot moet gekeken worden naar het eigen wagenpark en de voertuigen die door werknemers voor woon-werkverkeer worden gebruikt, daarom is het belangrijk dat de volgende rollen binnen uw onderneming worden aangehaakt:

 • Verantwoordelijke manager mobiliteit

 • HR-verantwoordelijke

 

 

Hoe?

 • Om een goede uitstootanalyse te doen, haalt u de volgende gegevens boven tafel:

 • Uitstoot auto’s en bestelbussen:

 • Type en merk auto en bestelbus

 • Verbruik auto en bestelbus (liefst werkelijk verbruik, anders opgave fabriek)

 • Aantal kilometers per jaar

 • Brandstofsoort

 • CO2-uitstoot per brandstofsoort, via www.co2emissiefactoren.nl/

 • Hiermee kunt u de CO2-uitstoot per voertuig per jaar mee berekenen.

 • Woon-werkverkeer en zakelijke ritten

 • Aantal woon-werkverkeer kilometers per jaar per persoon, voor de mensen zonder auto of bestelbus van de zaak

 • Aantal zakelijke kilometers per jaar per persoon

 • Type vervoermiddel per persoon (auto/fiets/ov, hoe gedetailleerder, hoe beter)

 • CO2 uitstoot per vervoermiddel, via www.co2emissiefactoren.nl/

 • Hiermee kunt u de CO2 uitstoot per persoon per jaar mee berekenen.

 • Bepaal de totale CO2-uitstoot van de mobiliteit

 • Vergelijk dit met de uitstoot van de rest van de organisatie (hoeveel uitstoot heeft u door het verwarmen van locaties, elektraverbruik en verbruik van andere voertuigen en materieel)

 • Bepaal de groepen die de meeste uitstoot veroorzaken en besluit wat u naar aanleiding van dit inzicht wilt doen.

 

Als u dit niet zelf kan, kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit om te zien of u in aanmerking komt voor een CO2-analyse en woon-werkverkeeranalyse door Zuid-Holland Bereikbaar.

 

Aandachtspunten

Zeker het boven tafel halen van de informatie over het woon-werkverkeer is vaak lastig omdat u hiervoor moet weten hoe medewerkers reizen. Als u geen gedifferentieerde reiskostenvergoeding heeft gehanteerd in de afgelopen jaren, dan kunt u dit boven tafel halen door een enquête uit te voeren onder uw medewerkers.

Zo maakt u dit tot een succes:

Vergelijk en bespreek de resultaten van de uitstootanalyse met de gebiedsmanager en andere ondernemers.

Bespreek de resultaten met de gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit en andere ondernemers. Zijn er grote verschillen of juist overeenkomsten? Zien jullie misschien kansen om samen ergens in op te trekken om zo de uitstoot van een specifieke groep naar beneden te halen? Is er een specifiek aandachtspunt?

 

De gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit denkt hier graag met u over mee!

 

We zijn erg benieuwd wat u van deze oplossing vindt en of u van plan bent om met deelvervoer aan de slag te gaan. Laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met uw gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit!

We zijn erg benieuwd wat u van deze oplossing vindt en of u van plan bent om ermee aan de slag te gaan. Laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met uw gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit!

Voorbeeldprojecten van deze oplossing

bottom of page