top of page

Ik wil...

...uitstoot beperken door de juiste bandenspanning

Als u bezig bent met CO2-reductie, blijkt het heel effectief om te zorgen dat de bandenspanning van uw wagenpark of eigen voertuig geregeld wordt gecontroleerd en op peil gebracht. Een te lage bandenspanning bij auto’s leidt tot een slechtere wegligging, langere remweg, snellere slijtage van banden en onnodig brandstofverbruik. Het moge duidelijk zijn dat zowel de uitstoot van CO2 en fijnstof alsmede de verkeersveiligheid hierbij zijn gebaat. Zo is zo’n 0,5% van de verkeersongevallen in verband te brengen met een te lage bandenspanning. Dat veroorzaakt jaarlijks een maatschappelijke kostenpost van meer dan € 100 miljoen.

 

Samenvattend heeft een juiste bandenspanning  de volgende voordelen:

 • Betere verkeersveiligheid door een kortere remweg;

 • Reductie van de fijnstof- en stikstofuitstoot;

 • Minder microplastics in het milieu door minder bandenslijtage en banden slijpsel;

 • Minder verkeerslawaai door een lagere rolweerstand;

 • Een afname van verkeersongevallen en de maatschappelijke kosten ervan;

 • Meer rijcomfort;

 • Toenemende bewustwording van het belang van een juiste bandenspanning en de kostenbesparing van circa 60 euro per jaar.

Colorful Houses
Hand_beide.png

Deze oplossingen kunt u zelf toepassen of samenwerken met andere ondernemers

Lees hieronder hoe u deze oplossing in uw onderneming door kunt voeren. Heeft u vragen, stel ze in de LinkedIn-groep Duurzame Mobiliteit 

of neem contact op met de gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit.

Wat levert deze oplossing u op?

Rijden met de juiste bandenspanning biedt verschillende voordelen.

Enkele voordelen nader toegelicht (bron: Luchtpomponderzoek door CE Delft - https://www.bandopspanning.nl/luchtpomponderzoek/ ):

 • Verbeterde verkeersveiligheid. 16% van de auto’s in het CE-onderzoek heeft minimaal 1 band met een spanning van 1,5 bar of lager. Dat zijn lekke en erg lege banden die mogelijk gevaarlijke situaties en klapbanden veroorzaken. De gebruikers hebben dit niet in de gaten en rijden zonder te worden gewaarschuwd weer weg.

 • Minder stikstof-uitstoot. Onderzoek van TNO uit november 2011 laat zien dat met het rijden op de juiste spanning 0,9% tot 1,5% uitstoot van stikstof (NOx) vermeden wordt.

 • Minder fijnstof-uitstoot. Onderzoek van het RIVM uit 2016 laat zien dat bandenslijpsel een grote bron van fijnstof (microplastics) in het milieu is met 17.300 ton microdeeltjes per jaar. TNO laat in 2011 zien dat 3,2% van deze uitstoot is te vermijden.

 • Een jaarlijkse kostenbesparing van €60,- per auto. Milieu Centraal geeft voorlichting over duurzaamheid en zij geven aan dat door met de juiste bandenspanning te rijden een automobilist €60,- aan extra kosten voor brandstof en bandenslijtage voorkomt. Voor heel Nederland een jaarlijkse besparing van 510 miljoen euro.

Deze oplossing is iets voor u als:

U en uw werknemers voertuigen gebruiken.

Hierbij maakt het niet uit wat voor voertuig het is, ook fietsen gaat gemakkelijker met de juiste bandenspanning.

Aan de slag!

Bied uw medewerkers de faciliteiten om hun banden op de juiste spanning te houden.

Op veel plaatsen kan men bij pompstations de banden op spanning brengen, soms gratis, vaak tegen betaling. Alleen onder bepaalde voorwaarden kan men er evenwel van op aan dat de banden hierna de juiste spanning hebben. Banden moeten koud zijn bij het op de juiste spanning brengen. Als banden warm zijn na een lange rit dan is de bandenspanning op dat moment hoger of zelfs aanzienlijk hoger dan bij een koude band. Als men opgeeft wat de juiste spanning van de band moet zijn bij gebruik van de automaat dan kan het bij een warme band gebeuren dat de spanning wordt verlaagd, terwijl de band in koude toestand juist al een te lage spanning had. Om die reden zijn zogenaamde ‘slimme bandenpompen’ ontwikkeld. Dit kunt u samen met andere ondernemers op uw bedrijventerrein realiseren.


 • Stel vast hoeveel bedrijven willen bijdragen aan een slimme bandenpomp. Een slimme bandenpomp kost € 2.500 per jaar bij een contract voor 4 jaar.

 • Bekijk de mogelijkheden op https://www.bandopspanning.nl/

Zo maakt u dit tot een succes:

Instrueer uw medewerkers over het op spanning houden van hun banden.

Als u een bandenpomp aanbiedt aan uw medewerkers (of kosten voor het op spanning houden vergoed) moeten ze die natuurlijk wel gebruiken. Besteed in uw interne communicatie aandacht aan het op spanning houden van de banden. Geef daarbij aan welke voordelen de juiste bandenspanning biedt.

 

De gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit denkt hier graag met u over mee!

 

We zijn erg benieuwd wat u van deze oplossing vindt en of u van plan bent om met deelvervoer aan de slag te gaan. Laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met uw gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit!

We zijn erg benieuwd wat u van deze oplossing vindt en of u van plan bent om ermee aan de slag te gaan. Laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met uw gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit!

Voorbeeldprojecten van deze oplossing

bottom of page