top of page

Fiets - Volledig vergoeden

Dank voor het invullen van de quickscan!


Het volledig vergoeden van fietskilometers is een goede eerste stap om fietsen aantrekkelijker te maken voor uw medewerkers / collega's. Aanvullend kunt u een fietsregeling aanbieden en andere maatregelen treffen om fietsen te stimuleren:


Volledige vergoeding:

Veel bedrijven geven pas een reiskostenvergoeding vanaf bijvoorbeeld 10 kilometer enkele reis. U mag echter al vanaf 0 kilometer een reiskostenvergoeding uitkeren. Doe dit zeker voor mensen die regelmatig op de fiets of lopend naar het werk komen.


Fietsregeling:

Dit kan kostenneutraal middels een renteloze lening of met lage kosten via een bruto/netto regeling. Hoe dit precies werkt leest u hier, inclusief rekenvoorbeelden. Hoe dit precies voor u uitpakt, kunt u uit laten rekenen door uw boekhouder of accountant.


Leasefiets:

Voor medewerkers die nu een auto van de zaak, cq. een leaseauto, hebben, is het advies om ook een fiets van de zaak, cq. leasefiets, aan te bieden. Een fiets van de zaak is ook mogelijk voor mensen die nu een reiskostenvergoeding hebben, maar voor hen pakt dat niet altijd financieel gunstig uit. Echter voor mensen met een auto van de zaak kunt u dit voor u budgetneutraal aanbieden, waarmee het voor de werknemer goedkoper wordt. Dit werkt als volgt: als uw medewerker nu een auto leaset met een cataloguswaarde van 35.000 euro, kunt u er voor kiezen uw medewerker een leaseauto aan te bieden met een cataloguswaarde van 32.000 euro en een leasefiets van 3.000 euro. Over de fiets betaalt de medewerker maar 7% bijtelling, dus een stuk minder dan over de auto.


Fietsen stimuleren:

Wanneer u de kansen inziet van fietsstimulering, is het belangrijk om ook de randvoorwaarden op orde te hebben. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende zaken:


  • Een goede fietsenstalling, liefst binnen met de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden

  • Een goed bereikbare fietsenstalling

  • Een handige garderobe voor mensen die hun regenpak kwijt moeten

  • Douches

  • Een bandenpomp

  • Een deelauto of de mogelijkheid om de auto van een collega te lenen zodat mensen die op de fiets naar het werk komen, toch even een zakelijke afspraak kunnen doen.


Kijk ook eens op de checklist van de Fietsersbond voor een Fietsvriendelijk bedrijf. Daar staan zaken in die uw bedrijf fietsvriendelijk maken en waarmee u de randvoorwaarden goed op orde kunt krijgen. U kunt de checklist zonder voorwaarden bekijken.


Vervolgens kunt u dus aan de slag met fietsstimulering. Dit houdt in dat u:

  • De regelingen goed communiceert, oftewel meerdere keren per jaar onder de aandacht brengt en u een plek heeft waar de regelingen duidelijk worden uitgelegd

  • Met collega’s in gesprek gaat over het onderwerp

  • Bijhoudt hoeveel collega’s er fietsen en of het fietsen voor nog meer collega’s een mogelijkheid is.


Kijk voor meer informatie over fietsstimulering op Het Mobiliteitskompas: Ga aan de slag met fietsstimulering


Speed-pedelec

Voor medewerkers die meer dan 15 kilometer van het werk wonen, kan de speedpedelec een goede optie zijn. Dit is een elektrische fiets die maximaal 45 km/h kan, net als een (elektrische) scooter. Er geldt dus ook een helmplicht voor. Dit hoeft geen integraalhelm te zijn, een fietshelm is afdoende. De speedpedelec is vooral geschikt voor doorgaande routes. Iemand die dus lang op een doorgaand fietspad moet rijden om op het werk te komen. Door de binnenstad is het snelheidsvoordeel van de speedpedelec beperkt.De voordelen van fietsen

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat personen die naar het werk fietsen zich gemiddeld minder vaak ziek melden. Het gemiddeld aantal verzuimdagen van fietsers is 7,4 tegen 8,7 voor niet-fietsers. Onder fietsers is een grotere groep is die zich nooit ziek meldt. Ook de verzuimfrequentie bij fietsers is lager dan die van niet-fietsers. 

Gemiddeld genomen kost een zieke medewerker ongeveer 400 euro per dag dat deze ziek is.  

Natuurlijk moeten ook fietsers hun fiets goed kunnen stallen, maar een autoparkeerplaats kost al snel gemiddeld 700 euro per jaar. 

Fietsen is CO2-neutraal. Iemand die normaal gesproken 10 kilometer naar het werk rijdt met een gemiddelde auto en dat nu 3 dagen in de week met de fiets gaat doen, bespaart alweer een halve ton CO2 per jaar. 

We zijn erg benieuwd wat u van dit advies vindt en of u van plan bent om ermee aan de slag te gaan. Laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met uw gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit!

bottom of page