top of page

Ik wil...

...een pendeldienst op ons bedrijventerrein

Met het openbaar vervoer naar het bedrijventerrein komen is op sommige terreinen nogal een uitdaging. Zelfs als er een station relatief dicht in de buurt zit, kan het zijn dat medewerkers vanaf het station nog lang onderweg zijn of door de werktijden geen toegang hebben tot het openbaar vervoer. Gevolg: volle parkeerplaatsen omdat medewerkers alleen met de auto op het werk kunnen komen. 

 

Met een pendeldienst voor uw bedrijf of collectief vervoer voor het bedrijventerrein, kunnen medewerkers makkelijker van het openbaar vervoer gebruik maken, of hoeven ze in ieder geval hun eigen auto niet op het bedrijventerrein te zetten.

Colorful Houses
Hand_beide.png

Deze oplossingen kunt u zelf toepassen of samenwerken met andere ondernemers

Lees hieronder hoe u deze oplossing in uw onderneming door kunt voeren. Heeft u vragen, stel ze in de LinkedIn-groep Duurzame Mobiliteit 

of neem contact op met de gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit.

Wat levert deze oplossing u op?

Een beter bereikbaar terrein, met minder overvolle parkeerplaatsen. Ook bereikbaar buiten “kantoortijden”. 

Duurzaamheid 

 • Een pendeldienst of collectief vervoer biedt kansen voor duurzamer vervoer.  

 • De busjes die worden ingezet kunnen elektrisch zijn. 

 • De medewerkers kunnen op kantoortijden makkelijker gebruik maken van het openbaar vervoer, dat is (vaak) minder milieubelastend dan autorijden.  


Aantrekkelijk werkgeverschap 

 • U geeft uw medewerkers de keuzevrijheid om zelf de optimale reis te kiezen.  


Voor uzelf als ondernemer 

 • De chauffeur van het busje kan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn, waar u vaak subsidie voor kunt krijgen. 

 • De kosten voor de reizen kunnen centraal gefactureerd worden.  

Deze oplossing is iets voor u als:

Uw terrein slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, al dan niet vanwege de werktijden. 

Met de pendeldienst:

 • Komen medewerkers makkelijk op het werk. 

 • Verliezen uw medewerkers geen reistijd. 

 • Zeker als u ploegendiensten heeft, is het ideaal om veel medewerkers tegelijk ergens op te halen.  


 Deze oplossing is minder geschikt voor: 

 • Ondernemingen waar iedereen zijn eigen begin/eindtijd bepaald.

 • Ondernemingen waar medewerkers zelf makkelijk met het openbaar vervoer kunnen komen. 

Aan de slag!

U kunt zelf een pendeldienst opzetten, maar er zijn ook commerciële aanbieders van pendeldiensten. 

Wie 

Een pendeldienst wordt onderdeel van het mobiliteitsaanbod voor de medewerkers, daarom is het belangrijk dat de volgende rollen binnen uw onderneming worden aangehaakt: 

 • HR-verantwoordelijke 

 • Facilitair-verantwoordelijke 

 • OR / personeelsvertegenwoordiging 

 • Financiële administratie 

 • Accountant / belastingadviseur   


Hoe? 

 • Overleg eerst met andere ondernemers op het terrein of zij ook behoefte hebben aan een dergelijke oplossing, bundeling van de vraag zorgt voor een daling in de kosten. 

 • Bepaal of de pendeldienst vanaf een ov-punt moet rijden, vanaf een P+R punt moet rijden of meerdere opstaplaatsen moet hebben. 

 • Bepaal het aantal medewerkers dat hiervan gebruik kan maken. Bepaal of u zelf een dienst wilt opzetten of dit wilt uitbesteden. 

 • Neem in het laatste geval contact op met partijen die dit commercieel aanbieden, bijvoorbeeld: 

 • Vipre, die in de Rotterdamse Haven actief zijn of 

 • Greenloop, die op Spaanse Polder actief zijn. 

 • Bepaal hoe en of u dit vervoer (volledig) wilt vergoeden of dat medewerkers (een deel) zelf moeten betalen. 

Zo maakt u dit tot een succes:

Laat medewerkers het twee weken (gratis) uitproberen. 

 

 • Organiseer twee speciale weken om medewerkers het vervoer uit te laten proberen. Als medewerkers op termijn zelf bijdragen in de kosten, is het belangrijk het hen gratis te laten proberen. 

 • Zorg voor een appgroep van gebruikers zodat zij ervaringen kunnen delen en klachten makkelijk ergens kwijt kunnen. In deze appgroep hoort dus ook iemand deel te nemen die de klachten met de aanbieder kan bespreken.    


De gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit denkt hier graag met u over mee! 

 

We zijn erg benieuwd wat u van deze oplossing vindt en of u van plan bent om een pendeldienst of collectief vervoer op te zetten. Laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met uw gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit!

We zijn erg benieuwd wat u van deze oplossing vindt en of u van plan bent om ermee aan de slag te gaan. Laat het ons weten via het contactformulier of neem contact op met uw gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit!

Voorbeeldprojecten van deze oplossing

Greenloop

Groene vervoersdienst als aanvulling op het ov

's-Gravelandse en Spaanse Polder / Noord-West

Mobiliteit

bottom of page